جراحی جایگزینی دیسک مصنوعی

جراحی جایگزینی دیسک مصنوعی

جراحی دیسک مصنوعی

یکی از تازه ترین عمل هایی که استاد شریفی در روزهای اخیر انجام دادند عمل بیمار خانم میانسالی بودد که در سال ۹۴ به علت تنکی کانال نخاعی و ناپایداری مهره عمل شده بودند و در ماه اخیر به علت بیرون زدگی دیسک در سطح بالاتری تحت عمل استاد شریفی و تیمشان قرار گرفتند. در این عمل از دو پیچ به همراه یک کیج تلیف یا همان دیسک مصنوعی مرسوم استفاده شده که در عکس بعد از عمل محل قرارگیری موفقیت آمیز آن مشاهده میشود.

amir bigdeli
amir bigdeli
it manager in paytakht medical imaging center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *